PhDr. Rudolf Kolářský, CSc.

Rudolf Kolářský focuses on the relationship of philosophy and contemporary ecological crisis, on questions raised by the critique of anthropocentrism in environmental philosophy, especially in deep ecology and in non-anthropocentric environmental ethics.

Address: Centre of Global Studies, Jilska 1, Prague 1, Czech Republic

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliography

Kolářský, Rudolf; Hála, Vlastimil: Filosofie a ohrožená Země. Filosofia, Praha 2020
Kolářský, Rudolf: Odpovědnost a devastace Země. Hans Jonas a etika životního prostředí. In: Hála, V. a kol.: Morální odpovědnost a její aspekty, Praha 2013, s. 125-151, ISBN 978-80-7007-412-1.
Kolářský, Rudolf: Filosofický význam současné ekologické krize (The Philosophical Meaning of the Current Ecological Crisis). Praha 2011, 156 s. ISBN 978-80-7007-361-2.
Kolářský, Rudolf: Podoby etiky. Filozofický ústav SAV, Bratislava 2009, 135 s. ISBN 978-80-969770-9-3. (Kolářský, Rudolf: Hodnota a příroda. Rolstonova koncepce etiky životního prostředí, s. 107-133).
Kolářský, Rudolf: Hodnota a příroda. Rolstonova koncepce etiky životního prostředí. In: Smreková, Dagmar - Palovičová, Zuzana - Hála, Vlastimil - Kolářský, Rudolf: Podoby etiky. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, s. 107-133. ISBN 978-80-969770-9-3.
Kolářský, Rudolf: Současná globální ekologická krize a filosofické myšlení.In: Karul, Róbert - Muránsky, Martin - Vydrová, Jaroslava (eds.): Vnímatˇ, konatˇ, myslietˇ. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, s. 160-164. ISBN 978-80-969770-2-4.
Hála, Vlastimil - Kolářský, Rudolf: Ekoetika jako aktuální problém (recenze). In: Filosofický časopis, roč. 58, 2008, č. 2, s. 295-298.
Kolářský, Rudolf: Naessova ekosofie jako cesta k etice životního prostředí? In: Hála, Vlastimil - Smreková, Dagmar - Palovičová, Zuzana - Kolářský, Rudolf: Etika a jej tradícija. Bratislava: Fox & Col, 2006, s. 141-156. ISBN 80-969514-2-4.
Kolářský, Rudolf: Biocentrická koncepce etiky životního prostředí Paula W. Taylora. In: Hála, Vlastimil - Smreková, Dagmar - Palovičová, Zuzana - Kolářský, Rudolf: Etika a jej tradícija. Bratislava Fox & Col, 2006, s. 157-166. ISBN 80-969514-2-4.
Kolářský, Rudolf: Veřejnost a krize životního prostředí – evropské a globální souvislosti. In: Hrubec, Marek (ed.): Spor o Evropu: postdemokracie nebo predemokracie? Praha: Filosofia 2005, s. 277-286. ISBN 80-7007-214-8.
Kolářský, Rudolf: Sbližování antropocentrických a neantropocentrických koncepcí filosofie životního prostředí. In: Filosofický časopis, roč. 48, 2000, č. 5, s. 717-729.
Kolářský, Rudolf: Je současná ekologická krize filosofickou krizí? In: Kolářský, Rudolf - Suša, Oleg: Filosofie a současná ekologická krize. Praha: Filosofia, 1998, s. 11-61. ISBN 80-7007-116-8.
Kolářský, Rudolf: Etika životního prostředí a kritika antropocentrismu. In: Filosofický časopis, roč. 45, 1997, č.1, s. 73-88.
Kolářský, Rudolf: Hlubinná ekologie a její význam pro filosofické myšlení. In: Filosofický časopis, roč. 45, 1997, č. 3, s. 411- 425.
Kohák, Erazim - Kolářský, Rudolf - Míchal, Igor (eds.): Závod s časem. Texty z morální ekologie. Praha: Ministerstvo životního prostředí, Torst, 1996, 231 s. ISBN 80-85368-81-1 (MŽP), ISBN 80-85639-70-9 (Torst).
Kolářský, Rudolf: Etika ekologická (slovníkové heslo), In: Velký sociologický slovník. Praha,Univerzita Karlova – vydavatelství Karolinum, 1996, s. 271-272. ISBN 80-7184-164-4.
Kolářský, Rudolf: Ekologie hlubinná (slovníkové heslo). In: Velký sociologický slovník. Praha: Univerzita Karlova – vydavatelství Karolinum, 1996, s. 240. ISBN 80-7184-164-4.
Kolářský, Rudolf: Současná ekologická krize a filosofie. In: Kužvart, Petr (ed.): Sociální souvislosti ekologické krize a jejího překonávání. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, 1994, s. 28-36 /interní tisk/.
Kolářský, Rudolf - Šmajs, Josef: Filosofie a ekologická krize (rozhovor). In: Filosofický časopis, roč. 41, 1993, č. 6, s. 1077-1080.
Kolářský, Rudolf: Filosofický pojem člověka a současná ekologická krize. Spor antropocentrismu a biocentrismu. In: Studia humanistica, roč. 1992. č. 4, s. 33-56. ISBN 80-7007-025-0.
Kolářský, Rudolf - Suša, Oleg: Ekologie a humanismus. K problematice ekologického humanismu. In: Studia humanistica, roč. 1992, č. 4, s. 121-131. ISBN 80-7007.025-0.
Kolářský, Rudolf: Současná ekologická krize jako krize filosofická. In: Existuje ekologická etika? Materiály ze semináře sekce pro krajinnou ekologii ČSBS (14.2. 1991). Zprávy Československé. botanické společnosti (Materiály 9), roč.1991, s. 49-54. ISBN 0009-0662.
Kolářský, Rudolf: Několik poznámek o vztahu filosofie a ekologie. In: Filosofický časopis, roč. 39, 1991, č. 6, s. 914-924.
Kolářský, Rudolf - Míchal, Igor: Values, Ethics and Environment.In: Environmental Ethics (essays). Presented on the Occassion of the Conference of Environment Ministers and Representatives of International Organizations ENVIRONMENT FOR EUROPE. Dobříš Castle, Czechoslovakia, June 21-23, 1991, s. 22.28, /interní tisk/.
Kolářský, Rudolf; Míchal, Igor: Etika a životní prostředí. In: Lidové noviny, 15. 6. 1991, s. 4.