PhDr. Oleg Suša, CSc.

suša

Dr. Oleg Suša focuses on the analysis of social philosophy and sociological theory. He develops a critical study of inequalities and injustices in national, transnational, and global contexts. He examines a cultivation of dialogic relations between the North and the South, and between Western and non-Western concepts of society formation.

Address: Centre of Global Studies, Jilska 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Selected publications:

Suša, Oleg. Coronaglobal v angloamerickém světě. In: Hrubec, Marek et kol. Pandemie v makroregionech světa. Philosophica Critica, Vol. 6, 2020, No. 1, pp. 118 – 126.
Suša, Oleg, Global Risks and Conflicts: Social, Environmental, and Political Consequences. Critical Sociology, Vol.45, Issue 6, September 2019, pp. 829-843.
Suša, Oleg, Global Dynamics of Socio-environmental Crisis: Dangers on the Way to Sustainable Future. Civitas, Vol.19, no2, Porto Allegre 2019 pp. 315-336.
Suša, Oleg. Civilizace (stále) na rozcestí. Krize, riziko a společenské konflikty v globální civilizaci. in: Hohoš, L. “Civilizácia na rázcestí” po polstoročí. Bratislava: Veda, 2018, pp. 127-172
Suša, Oleg (ed.), Hrubec, Marek (ed.). Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Prague: Sociologické nakladatelství, 2017. 372 p. Post, 15.
Suša, Oleg. Ulrich Beck k tématizaci globální rizikové společnosti a civilizace. In: Suša, O.; Hrubec, M. Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Sociologické nakladatelství. Prague 2017, pp. 79-94. Post, 15.
Hrubec, Marek, Suša, Oleg. Úvod. Riziková společnost a globální ohrožení. In: Suša, O.; Hrubec, M. Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Sociologické nakladatelství. Prague 2017. pp. 9-15. Post, 15.
Suša, Oleg. Svět sociální a environmentální změny: k otázkám kritické teorie politické ekologie. In: Environmentální devastace a sociální destrukce. Filosofia, Filosofie a sociální vědy, 54. Prague 2016, pp. 13-94.
Suša, Oleg, Sťahel, Richard: Enviromentální devastace a sociální destrukce. Filosofia. Prague 2016, p. 258.
Suša, Oleg. From Civilizational Crisis to Revolutionary Transformation? Social Transformations and Revolutions: Reflections and Analyses. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016 (Arnason, J.; Hrubec M.).
Suša, Oleg. Lidský potenciál: naděje, podmínky, paradoxy. Emancipace individua, či kapitálu? Podzim postmodernismu: teoretický výzvy současnosti. Prague. Filosofia, 2016, pp. 85-98.
Suša, Oleg. Hledání smyslu politiky v globální rizikové civilizaci. Ohlédnutí za dílem Ulricha Becka. Politologická revue, č. 1, 2015, pp. 6-10.
Suša, Oleg. K založení kritické teorie globální společnosti a politiky. In: Solík, Martin: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Polemika. Filosofka, Veda Prague, Bratislava 2015, pp. 171-194.
Suša, Oleg. „Krize, globální civilizace, rizika a transformace", kapitola monografie Dinuš,P. – Hohoš, L. – Hrubec, M. a kol.: Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? Veda, Bratislava, Filosofia, Prague 2014. 286 p., pp. 29-50.
Suša, Oleg. K reflexi rizik a konfliktů v globální civilizaci". Terie vědy/ Theory of Science. Mimořádné číslo k jubileu prof. L.Tondla „Věda, kultura, veřejnost". Vol. XXXVI 2014, pp. 241-252.
Suša, Oleg. Ke klasifikaci teorií globalizace: Přístupy a problémy. In: Šubrt, J. a kol. Soudobá sociologie V: Teorie sociální změny. Prague. Karolinum 2013, pp. 358-386.
Suša, Oleg. K Založení kritické teorie globální společnosti a politiky. Filosofický časopis (61)1, 2013, pp. 71-80.
Suša, Oleg. Politická ekologie: sociálně-ekologická krize a panství. In: M. Hrubec a kol. Kritická teorie společnosti. Filosofia, Prague, pp. 81-113.
Suša, Oleg, Habermas, Evropa a projekt ustavení globální společnosti. In: J. Habermas, K ustavení Evropy, M. Hrubec (ed.). Filosofia. Prague 2013, pp. 139-146.
Suša, Oleg. The Culture of Global Citizenship and Global Media. In: Axford, Barrie and Huggins, Richard (eds.), Cultures and/of Globalization. Cambridge Scholars Publishing 2011, pp. 54 - 62.
Suša, Oleg. „Kooptace protestu, ekologická krize a dilema ekologické modernizace". In: Naše společná přítomnost. AUC, Studia sociologica XVI, pp. 137-154, Karolinum 2012, p. 23.
Suša, Oleg. Ke klasifikaci teorií globalizace. Problémy a přístupy. In: Soudobá sociologie, Šubrt,J.(ed), Karolinum, p. 27
Suša, Oleg. Modely teorií globalizace, In:Teorie sociální změny. Šubrt,J,(ed), Karolinum, p. 25.
Suša, Oleg. Světosystém a různé globalizace. In: Šubrt, J.-Arnason, J.(eds), Kultury, civilizace, světový systém. Prague: Karolinum 2010, pp.167-180.
Suša, Oleg. Globalizace v sociálních souvislostech současnosti. Diagnóza a analýza. Prague. Filosofia, 2010. p. 350.
Suša, Oleg. Globalizace, riziko a sociální souvislosti informačních technologií se vztahuje k pojmu síťové společnosti Manuela Castellse. In: Filáček, A. (ed): Věda, filosofie, metodologie. Sborník k 85. narozeninám prof. Ladislava Tondla. Filosofia, Prague 2009, pp. 273- 292.
Suša, Oleg: K aktuálním souvislostem informatizace, globalizace a individualizace. In: Šubrt, J. (ed), Aktéři, systémy, rizika. Prague 2009, Karolinum, Acta Universitatis Carolinae philosophica et historica, Studia sociologica,158 p., pp. 27-46
Suša, Oleg. Problém sociálních nerovností v podmínkách globalizace. In: Hrubec, Marek, a kol.: Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálních a ekonomických nerovností a konfliktů, Prague 2008, Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, sv. 30, 482 p., pp. 309-348.
Suša, Oleg. Problémy rizika a konfliktu v podmínkách současné globalizace, kapitola monografie Šubrt, J., a kol.: Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností, Karolinum, Prague 2008, pp. 360-382
Suša, Oleg. Ghai, Y., Práva, sociální spravedlnost a globalizace ve východní Asii. In: Hrubec, M. (ed.), Interkulturní dialog o lidských právech. Prague, Filosofia 2008.
Suša, Oleg. Robinson, W., Překonávání teorie imperialismu. In: Hrubec, M. a kol., Sociální kritika v éře globalizace. Prague, Filosofia 2008.
Suša, Oleg. Globální sociální nerovnosti: zdroje. III. Kongres českých politologů, ed. J.Němec-M.Šůstková, Prague-Olomouc, Česká společnost pro politické vědy, 2006.
Suša, Oleg. H.H.Kogler: Kultura, kritika, dialog, Filosofický časopis 2007 (55), 2, pp. 276-279.
Suša, Oleg. Riziko, globalizace a občanská společnost, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia Sociologica XIV, Karolinum, Prague 2006, pp. 55-68.
Suša, Oleg. Sustainability and International Solidarity, In: Common Values in European research area, ALLEA., Amsterdam 2006.
Suša, Oleg. Multikulturalismus dnes: pojmy, metafory, Paideia (on-line), Prague, PFUK, No.1, Vol. III, 2006.
Suša, Oleg. Talcott Parsons: systémový instrumentalista nebo komunitarián?, In: Šubrt,J.(ed) a kolektiv autorů: Talcottt Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii, Karolinum, Prague 2006, pp. 237-245.
Suša, Oleg. Orig.: Beck, U.: [Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Prague, Sociologické nakladatelství 2004, 431s]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Vol. 41, No. 1 (2005), pp. 178-181.
Suša, Oleg. Approaching Futures:Learning to Live in a Global Cosmopolis, In: Designing the Future in Europe, CESES, Prague 2005, pp. 25-28
Suša, Oleg. Co je ekologická modernizace?. Literární noviny. č. 4 (2002).
Suša, Oleg. Co znamená žít v rizikové společnosti podle sociologa Ulricha Becka. Detail. Vol. 5, No. 1 (2000), pp. 20-21.
Suša, Oleg. Beckovo pojetí světové rizikové společnosti, příspěvek k diskusi o globalizaci. FF UK, Prague 2000. pp. 145-157.
Suša, Oleg. Globalizace, riziko a sociální souvislosti technologické změny. Věda, technika a společnost. 9(22), č. 1 (2000), pp. 67-86.
Suša, Oleg. Filosofie současné ekologické krize, metafora panství člověka nad přírodou a problém hodnot ekologické odpovědnosti. Prague : Filosofia, 1998. pp. 65-173.
Kolářský, Rudolf ; Suša, Oleg. Filosofie a současná ekologická krize. Prague : Filosofia, 1998.
Suša, Oleg. Byrokracie, riziko a diskuse o krizi životního prostředí. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Vol. 33, No. 2 (1997), pp. 157-167.
Suša, Oleg. Ekologická krize, diskuse o hodnotách a výzva "globálního náboženství"?. Dialogy s budoucností. Futurologická revue. Vol. 3, No. 6 (1995), pp. 19-24.
Suša, Oleg. Ekologické uvědomění a občanství v podmínkách globální ekologické krize. EKO-ekologie a společnost. No. 3 (1994), pp. 2-5.
Suša, Oleg. Ekologické uvědomění v podmínkách globální krize životního prostředí. EKO-ekologie a společnost. Vol. 5, No. 3 (1994), pp. 2-5.
Suša, Oleg. Environmental Ethics, Social Context, Relationship. (Přednáška). University of Edinburgh: The Institute of Advanced Studies in the Humanities, 1993. p. 21. Environmental Ethics, Social Context, Relationship, Edinburgh, 17.05.1993, GB
Suša, Oleg. Kolářský, Rudolf; Koželouhová, Bohumila: Identifikace jako zdroj hlubinných ekologických postojů. Filosofický časopis. Vol. 41, No. 6 (1993), pp. 1036-1051.
Suša, Oleg. K Dewsovu rozboru Habermasova pojetí vztahu intersubjektivity a přírody. (Komentář). Filosofický časopis. Vol. 47, No. 2 (1999), pp. 293-298.
Suša, Oleg. K interpretaci modernizace v podmínkách současné krize životního prostředí. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica. č. 2 (1996), pp. 37-59.
Suša, Oleg. Hauser, Michael ; Kolářský, Rudolf. K možnostem trvale udržitelného rozvoje globálního cestovního ruchu z hlediska kulturních a ekologických parametrů. Ekológia & život. Vol. 11, No. 2 (2002), pp. 13-18.
Suša, Oleg. K pojmu reflexivní modernizace v sociologii. Prague : Karolinum, 2003. pp. 103-116.
Suša, Oleg. K sociologické reflexi moderního rizika. Prague : Univerzita Karlova v Praze, FF katedra sociologie, 2004.
Suša, Oleg. Mimo levici a pravici?. In Nové koncepce politiky v Západní Evropě ("Třetí cesta"). Karolinum, Prague 2000. pp. 11-14. Nové koncepce politiky v Západní Evropě ("Třetí cesta"), Prague, 28.02.2000, CZ
Suša, Oleg. Moderní panství a politický kontext ekologické etiky. Poznámky k tematizaci problému. Filosofický časopis. Vol. 41, No. 6 (1993), pp. 1003-1015.
Suša, Oleg. - Kabátek, A. Možnosti a meze lidského potenciálu. FF UK. Prague 1995. pp. 143-153.
Suša, Oleg. Není vše předem prohrané, protože lidé chtějí do megalopolis?. Ministerstvo životního prostředí. Prague 2000. pp. 63-68.
Suša, Oleg. Prohlubování globalizace, ohrožení společnosti a lidský potenciál aktivizace odpovědného občanství. Dialogy s budoucností. č. 8 (1999), pp. 23-29. ISSN 1210-0487.
Suša, Oleg. Reakce na globální výzvu ekologické krize: Nové globální hodnoty či adaptace institucí?. In Sborník příspěvků ze třetího mezinárodního kolokvia "Koncipování budoucnosti v Evropě '95". Vysoká škola ekonomická, Prague 1995. pp. 82-84. Koncipování budoucnosti v Evropě '95, Prague, 26.06.1995-29.06.1995, CZ
Suša, Oleg. Risks-learning in a Global Cosmopolis: Information, Citizenship and Global Cosmopolitanism. Věda, technika a společnost. Vol. 8/26/, No. 1 (2004), pp. 103-104.
Suša, Oleg. Smysl občanství na prahu 21. století. Cíle výchovy k občanství v podmínkách současné globalizace. In Občan ve 21. století - kompetence výchovy k občanství. Bratislava : Informačná kancelária Rady Evrópy, 2003. pp. 7-13. Občan ve 21. století - kompetence výchovy k občanství, Olomouc, 26. 08. 2002 - 29. 08. 2002, Czech Republic
Suša, Oleg; Svítek, J.: Socialismus samosprávný. Prague, Karolinum, 1996. p. 1010.
Suša, Oleg. Sociální globalizace a její sociální aspekty. Prague : Oeconomica, 2003. pp. 175-265. Suša, Oleg. Sociologie globalizace: problémy a přístupy. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica. č. 4 (2000), pp. 51-68.
Suša, Oleg. Současná ekologická krize a riziko zespolečenštění přírody. (Ke krizi filozofických základů teorie vztahu společnosti a přírody v moderní kultuře). Karolinum. Prague 1994. pp. 43-55.
Suša, Oleg. Soudobá ekologická krize a výzva sebereflexi moderní společnosti. In Sociální souvislosti ekologické krize. STUŽ, Prague 1994. pp. 37-45. Sociální souvislosti ekologické krize, Kostelec n.Č.L., 00.06.1994, CZ
Suša, Oleg. - Kabátek, A. Soudobá sociální změna a sociologie: postindustriální a postmoderní teorie. Prague : FF UK, 1993. pp. 69-81.
Suša, Oleg. Soudobá sociologická teorie sociální změny. Prague : Karolinum, 1994. pp. 146-168.
Suša, Oleg. Systémová kooptace občanských hnutí. Součást opětovné legitimizace moci či ekologická modernizace?. Prague : Filosofia, 2004. pp. 197-229. ISBN 80-7007-211-3.
Suša, Oleg. The Ecological Problem in Modern Society: Solidarity, Conflict and Human Dignity. Washington : The Council for Research in Values and Philosophy, 1999. pp. 111-149. Cultural Heritage and Contemporary Change.
Suša, Oleg. The Risk Consequences of Information Society. Věda, technika a společnost. 10(23), 2-3 (2001), pp. 131-147.
Suša, Oleg. Uvolňování lidského potenciálu, ekologická krize a změny organizace. FF UK, Prague 1996. pp. 5-15.
Suša, Oleg. Užitá etika odpovědného vztahování k přírodě aneb fronésis jako morální korekce moci. (Komentář). Filosofický časopis. Vol. 44, No. 1 (1996), pp. 120-122.
Suša, Oleg. Ve věku vedlejších důsledků: globální sociální souvislosti technologické změny. Prague : Cahiers du CEFRES, 2001. pp. 109-122.
Suša, Oleg. Vztah k přírodě a problém dvojího prostředí člověka. Sociologické aktuality. č. 2 (1994), pp. 3-5.
Suša, Oleg. Životní prostředí a odpovědnost: individuální volba, komunikace, institucionální rizika. Filosofický časopis. Vol. 45, No. 3 (1997), pp. 426-442.
Suša, Oleg. Attfield, R.: [Environmental Philosophy: Principles and Prospects. Avebury, Aldershot, 1994. 255 p.]. Filosofický časopis. Vol. 43, No. 6 (1995), pp. 1054-1059.
Suša, Oleg. Beck, U.: [Erfindung des Politischen. - Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1993. 303 p.]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Vol. 32, No. 3 (1996), pp. 365-368.
Suša, Oleg. Sociální studia č. l, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, G38, 1996.]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Vol. 36, No. 2 (2000), pp. 242-245.
Suša, Oleg. Jamison, A.: [The Making of Green Knowledge, Environmental Politics and Cultural Transformation (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).]. Věda, technika a společnost. 11(24), No. 4 (2002), pp. 117-123.