Vydané knihy

 Členové Centra globálních studií vydali v posledním období v různých nakladatelstvích knihy a tematická čísla. Tento seznam zahrnuje tituly v českém a anglickém jazyce, s výjimkou titulů publikovaných v ediční řadě "Filosofie a sociální vědy" uvedených níže. 


edicni rada 

Edice Filosofie a sociální vědy

 Ediční řada "Filosofie a sociální vědy" vychází v nakladatelství Filosofia. Zaměřuje se na transdisciplinární zkoumání na pomezí sociální, politické a morální filosofie na jedné straně a sociologie, politologie a dalších sociálních věd na straně druhé. Rozvíjí kriticky orientovanou sociální a politickou teorii prostřednictvím rozborů významných obecných i aktuálních témat z hlediska různých progresivních interpretací. Ediční řadu vede Marek Hrubec ve spolupráci s Olegem Sušou a Martinem Brabcem.


novinky

Novinky

Lukin, Alexander: Čína a Rusko: nové sblížení. Filosofia 2021

Sorúš, Abdolkarím: Náboženství, modernita a sekularita v současné íránské filosofii. Filosofia, 2021

Kasanda, Albert; Hrubec, Marek (eds.): Africa in a Multilateral World. Routledge, 2021

Hrubec, Marek; Kopecký, Martin (eds.): Nová vědecká éra? Epocha, 2021

Hrubec, Marek; Brabec, Martin; Minářová, Markéta: Základní příjem ve světě. Epocha, 2021

logo 15

Rozhovory podcastu „Globální konflikty a lokální souvislosti“

 Srozumitelně o strategických otázkách naší doby. Rozhovory s vědci. Podcast výzkumného programu "Globální konflikty a lokální souvislosti".