PhDr. Vlastimil Hála, CSc.

P1220613

Věnuje se převážně etickým a ekologickým tématům v globálním kontextu. Zaměřuje se například na univerzalizaci hodnot, hodnotovou etiku, ekologickou etiku apod. Rovněž se zabývá staršími teoriemi, které byly zaměřeny podobným směrem (I. Kant, M. Scheler, N. Hartman).

Adresa: Centrum globálních studií, Jilská 1, 110 00 Praha 1

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bibliografie

Vybraná díla:

Hála, Vlastimil; Kolářský, Rudolf: Filosofie a ohrožená Země. Filosofia, Praha 2020
Hála, Vlastimil: Problém (spolu-) odpovědnosti a ideová východiska ekologické filosofie. In: Palovičová, Z., Kolářský, R., Hála, V., Hrdá, M., Smreková, D., Tomašovičová, J.: Podoby zodpovednosti. Filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch. Bratislava, IRIS 2018.
Hála, Vlastimil: Univerzalismus v pluralitním světě. K etické koncepci Ágnes Hellerové, Filosofia, Praha, 2018, 155 stran. ISBN 978-80-7007-543-2.
Hála, Vlastimil: Masaryk a morální význam sekularismu. In: Svoboda, Jan - Prázný, Aleš (vyd.): „Česká otázka" a dnešní doba, Filosofia, Praha 2017, s. 213 - 228. ISBN 978-80-7007-505-0.
Hála, Vlastimil: Zemřela Katalin Neumerová. In: Filosofický časopis, 63, 2015. Č. 4, s. 630.
ISSN 0015-1831.
Hála, Vlastimil a kol. (Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský): Morální odpovědnost a její aspekty. Praha. Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy č. 47, 2013. 163 s. ISBN 978-80-7007-412-1.
Hála, Vlastimil: Autenticita a odpovědnost. K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové. In: Hála, V. a kol., Morální odpovědnost a její aspekty. Praha. Filosofia, 2013, s. 89-124. ISBN 978-80-7007-412-1. (Edice filosofie a sociální vědy. 47).
Hála, Vlastimil: Obrana „antropocentrismu". In: Sociální studia 1/2013, s. 63-73. ISSN 1214-813X.