PhDr. Rudolf Kolářský, CSc.

Rudolf Kolářský se zabývá vztahem filosofie a současné ekologické krize. Zaměřuje se na otázky, které přinesla kritika antropocentrismu ve filosofii životního prostředí, zejména v hlubinné ekologii a v neantropocentrické etice životního prostředí.

Adresa: Centrum globálních studií, Jilská 1, Praha 1

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bibliografie

Kolářský, Rudolf; Hála, Vlastimil: Filosofie a ohrožená Země. Filosofia, Praha 2020
Kolářský, Rudolf: Odpovědnost a devastace Země. Hans Jonas a etika životního prostředí. In: Hála, V. a kol.: Morální odpovědnost a její aspekty, Praha 2013, s. 125-151, ISBN 978-80-7007-412-1.
Kolářský, Rudolf: Filosofický význam současné ekologické krize (The Philosophical Meaning of the Current Ecological Crisis). Praha 2011, 156 s. ISBN 978-80-7007-361-2.
Kolářský, Rudolf: Podoby etiky. Filozofický ústav SAV, Bratislava 2009, 135 s. ISBN 978-80-969770-9-3. (Kolářský, Rudolf: Hodnota a příroda. Rolstonova koncepce etiky životního prostředí, s. 107-133).
Kolářský, Rudolf: Hodnota a příroda. Rolstonova koncepce etiky životního prostředí. In: Smreková, Dagmar - Palovičová, Zuzana - Hála, Vlastimil - Kolářský, Rudolf: Podoby etiky. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, s. 107-133. ISBN 978-80-969770-9-3.
Kolářský, Rudolf: Současná globální ekologická krize a filosofické myšlení.In: Karul, Róbert - Muránsky, Martin - Vydrová, Jaroslava (eds.): Vnímatˇ, konatˇ, myslietˇ. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, s. 160-164. ISBN 978-80-969770-2-4.
Hála, Vlastimil - Kolářský, Rudolf: Ekoetika jako aktuální problém (recenze). In: Filosofický časopis, roč. 58, 2008, č. 2, s. 295-298.
Kolářský, Rudolf: Naessova ekosofie jako cesta k etice životního prostředí? In: Hála, Vlastimil - Smreková, Dagmar - Palovičová, Zuzana - Kolářský, Rudolf: Etika a jej tradícija. Bratislava: Fox & Col, 2006, s. 141-156. ISBN 80-969514-2-4.
Kolářský, Rudolf: Biocentrická koncepce etiky životního prostředí Paula W. Taylora. In: Hála, Vlastimil - Smreková, Dagmar - Palovičová, Zuzana - Kolářský, Rudolf: Etika a jej tradícija. Bratislava Fox & Col, 2006, s. 157-166. ISBN 80-969514-2-4.
Kolářský, Rudolf: Veřejnost a krize životního prostředí – evropské a globální souvislosti. In: Hrubec, Marek (ed.): Spor o Evropu: postdemokracie nebo predemokracie? Praha: Filosofia 2005, s. 277-286. ISBN 80-7007-214-8.
Kolářský, Rudolf: Sbližování antropocentrických a neantropocentrických koncepcí filosofie životního prostředí. In: Filosofický časopis, roč. 48, 2000, č. 5, s. 717-729.
Kolářský, Rudolf: Je současná ekologická krize filosofickou krizí? In: Kolářský, Rudolf - Suša, Oleg: Filosofie a současná ekologická krize. Praha: Filosofia, 1998, s. 11-61. ISBN 80-7007-116-8.
Kolářský, Rudolf: Etika životního prostředí a kritika antropocentrismu. In: Filosofický časopis, roč. 45, 1997, č.1, s. 73-88.
Kolářský, Rudolf: Hlubinná ekologie a její význam pro filosofické myšlení. In: Filosofický časopis, roč. 45, 1997, č. 3, s. 411- 425.
Kohák, Erazim - Kolářský, Rudolf - Míchal, Igor (eds.): Závod s časem. Texty z morální ekologie. Praha: Ministerstvo životního prostředí, Torst, 1996, 231 s. ISBN 80-85368-81-1 (MŽP), ISBN 80-85639-70-9 (Torst).
Kolářský, Rudolf: Etika ekologická (slovníkové heslo), In: Velký sociologický slovník. Praha,Univerzita Karlova – vydavatelství Karolinum, 1996, s. 271-272. ISBN 80-7184-164-4.
Kolářský, Rudolf: Ekologie hlubinná (slovníkové heslo). In: Velký sociologický slovník. Praha: Univerzita Karlova – vydavatelství Karolinum, 1996, s. 240. ISBN 80-7184-164-4.
Kolářský, Rudolf: Současná ekologická krize a filosofie. In: Kužvart, Petr (ed.): Sociální souvislosti ekologické krize a jejího překonávání. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, 1994, s. 28-36 /interní tisk/.
Kolářský, Rudolf - Šmajs, Josef: Filosofie a ekologická krize (rozhovor). In: Filosofický časopis, roč. 41, 1993, č. 6, s. 1077-1080.
Kolářský, Rudolf: Filosofický pojem člověka a současná ekologická krize. Spor antropocentrismu a biocentrismu. In: Studia humanistica, roč. 1992. č. 4, s. 33-56. ISBN 80-7007-025-0.
Kolářský, Rudolf - Suša, Oleg: Ekologie a humanismus. K problematice ekologického humanismu. In: Studia humanistica, roč. 1992, č. 4, s. 121-131. ISBN 80-7007.025-0.
Kolářský, Rudolf: Současná ekologická krize jako krize filosofická. In: Existuje ekologická etika? Materiály ze semináře sekce pro krajinnou ekologii ČSBS (14.2. 1991). Zprávy Československé. botanické společnosti (Materiály 9), roč.1991, s. 49-54. ISBN 0009-0662.
Kolářský, Rudolf: Několik poznámek o vztahu filosofie a ekologie. In: Filosofický časopis, roč. 39, 1991, č. 6, s. 914-924.
Kolářský, Rudolf - Míchal, Igor: Values, Ethics and Environment.In: Environmental Ethics (essays). Presented on the Occassion of the Conference of Environment Ministers and Representatives of International Organizations ENVIRONMENT FOR EUROPE. Dobříš Castle, Czechoslovakia, June 21-23, 1991, s. 22.28, /interní tisk/.
Kolářský, Rudolf; Míchal, Igor: Etika a životní prostředí. In: Lidové noviny, 15. 6. 1991, s. 4.