Publications

New book “Contemporary African Social and Political Philosophy”

new-book-contemporary-african-social-and-political-philosophy

New book “Contemporary African Social and Political Philosophy”

Albert Kasanda

 

Albert Kasanda, Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges. Abingdon: Routledge, 2018.

The book explores what constitutes contemporary African social and political philosophy with regard to its meaning, aims, sources, and relevance for today's Africa. Kasanda defines contemporary African social and political philosophy as an inclusive reflection of African communities with regard to power and equitable modes of social and political organization. The book sheds new light on debates concerning topics such as ethnophilosophy, negritude, pan-Africanism, democracy, African civil society, African cultures, and globalization.

 

The book will be published also in the Czech language in the publishing house Filosofia in autumn 2018.

Routledge

New book “From Social to Cyber Justice”

new-book-from-social-to-cyber-justice

New book “From Social to Cyber Justice”

Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka (eds.)


The book contains critical analyses of injustice in connection to law and ethics, and develops normative alternatives linked to justice. It covers the relevant issues from social justice to cyber justice. The chapters address issues and concepts which guideline on social innovations, transformations inherent in democratizing processes, global conflicts and other interactions, including the ultimate danger of escalation to war conflicts, be they conventional wars or new cyberwars.

Filosofia

Vychází nová kniha "From Social to Cyber Justice"

vychazi-nova-kniha-from-social-to-cyber-justice

Vychází nová kniha "From Social to Cyber Justice"

Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka (eds.), From Social to Cyber Justice: Critical Vie


Kniha se zabývá kritickou analýzou nespravedlností související s právem a etikou a vyvíjí normativní alternativy spojené se spravedlností. Pokrývá relevantní témata od sociální spravedlnosti ke kyberspravedlnosti. Kapitoly se zabývají tématy a koncepty, které poskytují ukazují směr ve společenských inovacích, transformacích obsažených v demokratizačních procesech, globálních konfliktech a dalších interakcích, včetně krajní hrozby eskalace k válečným konfliktům, ať už v podobě konvenčních válek nebo nových kyberválek.

Filosofia

Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech

modernita-modernity-v-eurasijskych-kulturnich-a-civilizacnich-kontextech

Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech

Milan Kreuzzieger, Ondřej Lánský (eds.)

Praha 2017, 368 stran

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 56

ISBN 978-80-7007-470-1

Ekonomická a politická transformace Číny: Nové rozbory

ekonomicka-a-politicka-transformace-ciny-nove-rozbory

Ekonomická a politická transformace Číny: Nové rozbory

Wei Xiaoping; přeložila Miluš Kotišová

Praha 2017, 192 stran

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 58

ISBN 978-80-7007-485-5

Imigranti a právo na pobyt

imigranti-a-pravo-na-pobyt

Imigranti a právo na pobyt

Joseph H. Carens; přeložil Martin Brabec, Miluš Kotišová, Josef Velek

Praha 2016, 86 stran

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 55

ISBN 978-80-7007-471-8

Environmentální devastace a sociální destrukce

environmentalni-devastace-a-socialni-destrukce

Environmentální devastace a sociální destrukce

Oleg Suša a Richard Sťahel

Praha 2016, 258 stran

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 54

ISBN 978-80-7007-452-7

Je třeba zavrhnout liberalismus?

je-treba-zavrhnout-liberalismus

Je třeba zavrhnout liberalismus?

Ondřej Lánský

Praha 2015, 220 stran

ISBN 978-80-7007-439-8

Justice and Recognition

justice-and-recognition2

Justice and Recognition

Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka, Giovani Saavedra (eds.)

2015

Publishing house Filosofia and PUCRS, Porto Alegre

458 pages, ISBN 978-80-7007-435-0

Kapitoly z teorie spravedlivé války

kapitoly-z-teorie-spravedlive-valky2

Kapitoly z teorie spravedlivé války

Josef Velek

(Chapters from the just war theory)

Prague 2015, 354 pages

Publishing House Philosophia