vizum 3

RNDr. PhDr. Milan Kreuzzieger, PhD.

Dr. Milan Kreuzzieger focuses on issues of intercultural relations and an interpretation of cultures in a global context. He concentrates also on cosmopolitan theories, and transformation of identities in a global context. He focuses on visual studies.

Address: Centre of Global Studies, Jilská 1, 110 00, Prague1, Czech Republic

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliografie:

Kreuzzieger, Milan, Autor/ka a kód. In: Jindra, P. – R. Vondráček (edd.), Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“. Artefactum, Praha, 2020, pp. 136-144.
Kreuzzieger, Milan; Hrubec, Marek. Od pandemie k revitalizaci: čínská zkušenost s koronavirem a globální iniciativy. In: Hrubec, Marek et kol. Pandemie v makroregionech světa. Philosophica Critica, Vol. 6, 2020, No. 1, pp. 103 – 117.
Kreuzzieger, Milan. Město a jeho veřejnosti. Rekonstruktivní kritika Habermasova pojetí veřejnosti v prostředí globálních interakcí. In: Kratochvíl, Petr (ed.): Veřejný prostor v ohrožení? Artefactum, Praha 2018.
Kreuzzieger, Milan - Horáková, Jana(eds.): momentUM. Umění a kosmopolitní modernita. Masarykova univerzita-Spolek přátel Domu umění města Brna, Brno 2018. 143 p. ISBN 978-80-210-8995-2.
Kreuzzieger, Milan - Horáková, Jana: momentUM kosmopolitní modernity. In: Kreuzzieger, Milan - Horáková, Jana(eds.): momentUM. Umění a kosmopolitní modernita. Masarykova univerzita-Spolek přátel Domu umění města Brna, Brno 2018. pp. 7-19. ISBN 978-80-210-8995-2. Česká a anglická anotace.
Kreuzzieger, Milan, Lánský, Ondřej: Modernita/modernity mezi Evropou a Asií, In: Kreuzzieger, M. – Lánský, O. eds., Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. Filosofia, Praha 2016, pp. 7-23, ISBN: 978-80-7007-470-1
Kreuzzieger, Milan. Vizuální kultura a interkulturní střetávání. Gottfried Lindauer mezi Maory a kolonizátory, In: Filip, A. – Musil, R. (eds.): Gottfried Lindauer: 1839–1926: plzeňský malíř novozélandských Maorů. Západočeská galerie v Plzni; Arbor vitae, Řevnice 2015, (279 s.), pp. 110-129, ISBN 978-80-7467-081-7.
Kreuzzieger, Milan. Kosmopolitizace společnosti a transkulturní obrat. In: Dinuš, P. -Hohoš, L. - Hrubec, M.: Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? Nakl. Filosofia a Veda, Bratislava-Praha 2014 ISBN 978-80-7007-413-8, pp. 236-247.
Kreuzzieger, Milan. Divadelní opona bratří Klimtů a F. Matsche. In: Hrdinová, R. ed., Městské divadlo F. X. Šaldy v Liberci. (publikace k 130. výročí existence divadla). Liberec, 2013.
Kreuzzieger, Milan. Mezi kulturním a transkulturním obratem. In: Hrubec, M. a kol. (eds.), Kritická teorie v českých zemích. Praha, Filosofia 2013, ISBN 978-80-7007-403-9.
Kreuzzieger, Milan. Globalizace, bujení hybridů a kritický transkulturalismus. In: Svoboda, J., Štěch, O. (eds.): Interkulturní vojna a mír. Praha, Filosofia, edice Filosofie a sociální vědy 44, 2012, pp. 137-144. ISBN 978-80-7007-384-1.
Kreuzzieger, Milan. Kultura v době zrychlené globalizace. Studie k transkulturnímu obratu. Filosofia, Praha 2011, Parva philosophica, 80 p.
Kreuzieger, Milan: Čína jako jiná modernita, In: Schmidt, H., Sieren, F.: Čína, náš soused. Praha 2011, 295 s., pp. 279-780. ISBN 1081-367-2011.
Kreuzzieger, Milan. Globalizace a transkulturní obrat. In: Karul, R.-Sťahel, R.-Toman, M.: Identita diferencia. Bratislava 2010, pp. 327-333. ISBN 978-80-970303-1-5.
Kreuzzieger, Milan. The Cosmopolitan Museum of Art. In: Crossing Cultures: Conflict, Migration and Convergence: The Proceedings of the 32nd International Congress of the History of Art (Comite International d'Histoire de l'Art, CIHA) The University of Melbourne, 13-18 January 2008. Anderson, Jayinie (ed.). Melbourne 2009, The Miegunyah Press. pp. 1067-1070 ISBN: 9780522855005.
Kreuzzieger, Milan. Dějiny běží o život. In: Bláhová, K., Sládek, O., (eds.). O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha. Academia, 2007, pp.124-133. ISBN 978-80-200-1544-0.
Kreuzzieger, Milan / Vidmarová L.: (překlad knihy), Sturken, Marita, Cartwright, Lisa, Studia vizuální kultury. Praha, Portál, 2010.
Kreuzzieger, Milan. Flexibilní identita a projekt kosmopolitního muzea. In Politologická revue, roč. XII, č. 1, 2008, pp. 87-97. ISSN 1211-0353.
Kreuzzieger, Milan. Rod a národ: Žena a vizuální kultura v období národní emancipace. In Vztahy, jazyky, těla: sborník všech příspěvků z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Libuše Heczková a kol. (eds.), [elektronický zdroj]. Praha: FHS UK, 2007. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-903086-0-2.
Kreuzzieger, Milan. Umění na hranici Mexiko-USA. Perspektivy, Vol. 2, No. 5, pp. 1 a 7.
Kreuzzieger, Milan. Interdisciplinární Georges Bataille. In Perspektivy No. 2, říjen 2006, p. 6.
Kreuzzieger, Milan. Czechpoint – mezinárodní výstava a festival politického umění. In Perspektivy Vol. 3, 2006, pp. 1-2.
Kreuzzieger, Milan. Rod v přerodu. O feminismu, filosofii a vizuální kultuře. In Filosofický časopis, Vol. 54, No. 1, 2006, pp. 125-133. ISSN 0015-1831.
Kreuzzieger, M../ Kreuzziegerová, Radmila: Kruh výtvarných umělkyň, In Nová encyklopedie výtvarných umění – dodatky. Horová Anděla (ed.). Academia, Praha 2006, p. 553. ISBN: 80-200-1209-5.
Kreuzzieger, M../ Kreuzziegerová, Radmila: Obecní dům v Praze, In Nová encyklopedie výtvarných umění – dodatky. Horová Anděla (ed.). Academia, Praha 2006, pp. 427-8. ISBN: 80-200-1209-5.
Kreuzzieger, Milan. Moderní umění v ohnisku generových studií. In Gender/ rovné příležitosti/ výzkum, Vol. 7, No. 1, 2006, pp. 58-60. ISSN 1213-0028.
Kreuzzieger, Milan. Alternativy po konci dějin umění. In Bartlová, M. (ed.). Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. Praha: Argo, 2004, pp. 47-56. ISBN 80-7203-624-6.
Kreuzzieger, Milan. (Multi-) kulturní společnost a kánon. In Orišková, M. (ed.). Teória a prax múzea umenia. Bratislava: Nadácia - Centrum súčasného umenia, 2002, pp. 33-41. ISBN 80-89009-11-5.
Kreuzzieger, Milan. Na novoj architekturi pisanija umetnosti: prelažene granica sa Mike Bal. Krajina, 2003, Vol. 2, No. 6. Tématické číslo Vizuelna kultura. Banja Luka. Editor a překladatel V. Gvozden, pp. 95-112.
Kreuzzieger, Milan. Across the Borders with Mieke Bal. Umění, 2001, Vol. XLIX, No. 5, pp. 455-463.
Kreuzzieger, Milan, Kreuzziegerová, Radmila: Prezentace a reprezentace výtvarného umění. Umělecké výstavy v Obecním domě. In Město a jeho dům. Praha: Obecní dům ve spolupráci s Archivem hl. města Prahy. 2001. pp. 245-265. ISBN 80-86339-12-2.
Kreuzzieger, Milan. Zlověstné krajiny. In Konec světa? Praha: Národní galerie, 2000, pp. 132-141. ISBN 80-7035-21-8.
Také v anglické verzi: Ominous Landscapes, In The End of the World? Prague: National Gallery. 2000, pp. 132-141.