Minulé akce

24.05.
2018
15:00
kulatý stůl

Kulatý stůl na téma "čínsko-pákistánský ekonomický koridor"

Hlavní budova Akademie věd ČR, 1. patro, sál č. 108
Národní 3, Praha 1

Centrum globálních studií FLÚ AV ČR Vás zve na seminář (kulatý stůl) na téma „China-Pakistan Economic Corridor", na němž přednese přednášku dr. Kiran Hassan z London University. Čínsko-pákistánské ekonomické propojení usiluje o výrazné zkrácení globálních obchodních tras, aby některé z nich nemusely vést kolem celé Asie. Jedná se o projekt, který je součástí nové hedvábné cesty (Iniciativy pásma a cesty).

Program (PDF)

Foto 1
Foto 2

Read more...

16.05.
2018
international conference

International Conference “Philosophy and Social Science”

Vila Lanna
V Sadech 1, Prague 6

The conference focuses on mutually interlinked themes of (1) Populism and "the People"; (2) Migrations and Borders; (3) Suffering and Critique; (4) Performing Protest; (5) Truth and Politics. It addresses the themes from interdisciplinary and transdisciplinary perspectives of philosophy and social science. The conference is attended by more than 100 speakers from Germany, Italy, the UK, Sweden, Czechia, Slovakia, the USA, Mexico, Brazil, and other countries.

 

Programme (PDF)

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4

Read more...

16.05.
2018
konference

Mezinárodní konference "Filosofie a sociální vědy"

Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Konference se soustředí na vzájemně propojená témata (1) populismu a „lidu", (2) migrace a hranic, (3) utrpení a kritiky, (4) protestu, (5) pravdy a politiky. Věnuje se tématům z interdisciplinárních a transdisciplilnárních perspektiv filosofie a sociálních věd. Konference se účastní přes 100 přednášejících z Německa, Itálie, Spojeného království, Švédska, Česka, Slovenska, Spojených států, Mexika, Brazílie a dalších zemí.

 

Program (PDF)

 

 

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

Read more...

26.04.
2018
9:00
conference

International conference “Could the contradictions between Russia and Europe be overcome?”

Vila Lanna
V Sadech 1, Prague 6

Relations between Russia and Europe over the past centuries up to the present day have undergone considerable turbulent changes. During the 19th century Western countries and Russia encountered intensively, mutual knowledge and understanding, however, was still very low. Only at the beginning of the 20th century things commenced to gradually change in this regard. One of the important scholarly works on this topic was published by T. G. Masaryk ("Russia and Europe"). In consequence of the October Revolution new contradictions emerged. After the USSR had broken up many people believed that relations between the West and Russia would normalized. Unfortunately, the opposite is true. What can bring a desirable change? And could the contradictions between Russia and Europe be overcome? At the conference answers to these complex questions will be sought by scholars from both Russia and Europe.Keynote speakers:

Oxana Gaman-Golutvina, Moscow State Institute of International Relations

Lyudmila Ilicheva, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The number of attendants is limited. For registration please send us an e-mail until 20/04/2018: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Programme (PDF)
Abstracts (PDF)

Interview with Oxana Gaman-Golutvina (in Czech)
Report from the conference (in Czech)

Read more...

10.04.
2018
15:30
lecture

Lecture “Islamic Law in Modern Muslim states: The Situation in Pakistan”

Academic Conference Centre
Husova 4a, Prague 1

In Islamic Republic of Pakistan, as the name of the country suggests, Islamic law plays a significant role in every sphere of life. Why Islamic law is so significant in Pakistan? Is Pakistani law, which is based on Islamic law, compatible with modern notions of human rights? How does Pakistan implement obligations stipulated in modern international instruments? These are some of the questions that will be discussed by Syed Imad-ud-Din Asad, founding director of the UMT School of Law and Policy in Lahore.

 

Photo 1
Photo 2

Read more...

10.04.
2018
15:30
přednáška

Přednáška "Islámské právo v moderních islámských státech: situace v Pákistánu"

prof. Syed Imad-ud-Din Asad
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Jak už název nasvědčuje, v Pákistánské islámské republice hraje islámské právo důležitou roli ve všech sférách života. Proč je islámské právo v Pákistánu tak důležité? Je pákistánský právní řád založený na islámském právu slučitelný s moderním pojetím lidských práv? Jak Pákistán plní závasky stanovené moderními mezinárodními listinami? Na tyto i další otázky se zaměří přednášející prof. Syed Imad-ud-Din Asad, zakladatel a ředitel UMT School of Law and Policy v Láhauru.

Read more...

19.02.
2018
16:00
seminář

Seminář „Idea československé státnosti“

Miroslav Pauza, Miloslav Bednář
Hlavní budova Akademie věd ČR, 1. patro, sál č. 108
Národní 3, Praha 1

Seminář Idea československé státnosti: historické konflikty, podstata založení Československa a jeho mezinárodní odkaz je pořádán při příležitosti 100. výročí založení Československa.

Na semináři přednesou své přednášky přední znalci uvedené problematiky Miroslav Pauza a Miloslav Bednář. Úvodní příspěvky přednesou velvyslanec Slovenské republiky v ČR J.E. Peter Weiss, místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran a koordinátor výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti" Marek Hrubec.

Pozvánka (PDF)
Fotogalerie z akce
Videozáznam semináře na YouTube

Zpráva z akce na webu AVČR
Rozhovor Českého rozhlasu s dr. Miroslavem Pauzou (od 8:40)

 

Read more...

08.02.
2018
16:30
seminář

Seminář „Náboženství, pluralismus a sekularita: Evropa a Brazílie“

Emil A. Sobottka, Tomáš Halík
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR a Institut sociologických studií FSV UK Vás zvou na seminář na téma Náboženství, pluralismus a sekularita: Evropa a Brazílie.

Přednášky přednesou:

Emil A. Sobottka (profesor sociologie na univerzitě PUCRS, Porto Allegre, a předseda Brazilské sociologické organizace) – The Religion Diversity in Brazil: Religion and Secularism

Tomáš Halík (profesor sociologie na Univerzitě Karlově v Praze a prezident České křesťanské akademie) – Religion in Postsecular Age

Seminář se bude zabývat vztahy mezi náboženstvím, sekularitou a pluralitou, a to jak v evropském kontextu, tak v kontextu brazilském. Po přednáškách a koreferátu dr. Ondřeje Štěcha bude následovat diskuse.

Read more...

29.11.
2017
15:00
seminář

Seminář „Idea globálních dějin filosofie: principy a zkušenosti“

Akademické konferenční centrum AV ČR
Husova 4a, Praha 1

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR Vás zvou na seminář na téma The Idea of a Global History of Philosophy: Principles and experience, na němž promluví Prof. Gunnar Skirbekk, emeritní profesor filosofie na Univerzitě v Bergenu.

Po přednášce bude následovat diskuse.

 

Read more...

14.11.
2017
konference

Konference „Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství? Rozvojové cíle v éře globálních konfliktů“

Informační centrum OSN v Praze
a Akademické konferenční centrum AV ČR

Konferenci o udržitelném rozvoji organizuje Centrum globálních studií FLÚ AV ČR ve spolupráci s Oddělením Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrem OSN v ČR, pod záštitou UNESCO, v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti" Strategie AV21. Na akci vystoupí přednášející z České republiky a Slovenské republiky.

Program konference (PDF)

Fotogalerie z konference

Read more...