Vopat

Mgr. Zdeněk Vopat

Bibliografie:

Vopat, Zdeněk: Vývoj lidských práv a jejich inklusivita od 18. století po současnost, Studia politica slovaca. Roč. 9, č. 1 (2016), s. 81-88 ISSN 1337-8163
Vopat, Zdeněk: Havránek, Vít., Lánský, Ondřej. (eds.): Postkoloniální myšlení IV. Studia Politica Slovaca. 2014, roč. VII., č. 2, s. 94-96. ISSN 1337-8163
Vopat, Zdeněk: Martinez, Jenny, S., The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law. Studia Politica Slovaca 2013. Roč. VI., č. 2, s. 106-107. ISSN 1337-8163.
Vopat, Zdeněk: Historie koncepce lidských práv: od počátků po všeobecnou deklaraci lidských práv, AUSPICIA. Roč. 8, č. 1 (2012), s. 185-189 ISSN 1214-4967
Vopat, Zdeněk: Interkulturní dialog ano, ale jakou formou?, Interkulturní vojna a mír. Praha: Filosofia, 2012 - (Svoboda, J.; Štech, O.), s. 109-115. ISBN 978-80-7007-384-1
Vopat, Zdeněk: Interkulturní dialog ano, ale jakou formou?, Filosofický časopis. Roč. 59, č. 4 (2011), s. 603-609 ISSN 0015-1831
Vopat, Zdeněk (recenze): Hála, Vlastimil: Univerzalismus v etice jako problém. Filosofický časopis. 2010. Roč. 58, č. 5, s. 757-762. ISSN 0015-1831.

 

17-04-2014 13:18:39