Bibliografie

PhDr. Josef Velek, CSc.

 

Velek, Josef: Carens, J. H., Imigranti a právo na pobyt. Praha 2016, Nakladatelství Filosofia, Ediční řada Filosofie a sociální vědy. Přel. z angl. originálu Carens, J. H., Immigrants and the Right to Stay. Cambridge, Mass. The MIT Press 2010, s. 1 - 51.
Velek, Josef: Habermas, J., Náboženství ve veřejné sféře. Kognitivní předpoklady „veřejného užití rozumu" náboženských a sekulárních občanů. Přel. z něm. originálu Habermas, J., Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den „öfferntlichen Vernunftsgebrauch" religiöser und säkularer Bürger. In: týž, Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt/Main. Suhrkamp Verlag 2005, s. 119 - 155. In: Štech, O. (ed.), Náboženství a veřejnost. Praha, Nakladatelství Filosofia 2016, v tisku.
Velek, Josef: Filosofie a secese, Filosofický časopis. Roč. 63, č. 6 (2015), s. 939-950 ISSN 0015-1831
Velek, Josef: Státník v roli tragického hrdiny? Spravedlivá válka a nejvyšší ohrožení., Filosofický časopis. Roč. 61, č. 4 (2013), s. 497-523 ISSN 0015-1831
Velek, Josef: Kapitoly z teorie spravedlivé války. Praha 2014. Filosofia. Ediční řada Filosofie a sociální vědy, 349 s. ISBN 978-80-7007-425-1.
Velek, J., Dvořák, P., Kvasz, L., Urban, P., Zumr, J.: 60 let Filosofického časopisu. Nakladatelství Filosofia 2013, s. 399. ISBN 978-80-7007-387-2.
Velek, Josef: Státník v roli tragického hrdiny? Spravedlivá válka a nejvyšší ohrožení. Filosofický časopis 2013, č. 4, s. 497-523. ISSN 0015-1831.
Velek, Josef: Kapitoly z teorie spravedlivé války. Praha, Filosofia, revize knihy na základě připomínek recenzentů.
Velek, Josef: Rasmussen, D., Kant, Rawls a kritika kosmopolitismu. Filosofický časopis 2010, č. 2., s. 229-244. ISSN 0015-1831.
Velek, Josef (překlad): I. M. Young, Dva koncepty sebeurčení. Přeloženo z anglického originálu: Young, I. M., Two Concepts of Self-Determination. In: Táž, Global Challenges. War, Self-Determination, and Responsibility for Justice. Polity Press 2007, s. 39-58. In: Zuzana Uhde (ed.), Young Iris Marion. Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy 2010, str. 153-181. ISBN978-80-7007-341-4.
Velek, Josef (překlad): I. M. Young, Úvahy o hegemonii a globální demokracii. Přeloženo z anglického originálu: Young, I. M., Reflections on Hegemony and Global Democracy. In: Táž, Global Challenges. War, Self-Determination, and Responsibility for Justice. Polity Press 2007, s. 145-157. Přeložil Josef Velek. Text byl publikován in: Zuzana Uhde (ed.), Young Iris Marion, Proti útlaku a nadvládě. Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy 2010, str. 215-232. ISBN978-80-7007-341-4.
Velek, Josef: Michael Walzer o válce, humanitární intervenci a světovém řádu. Filosofický časopis. Ročník 56, č. 6, 2008, s. 857-882. ISSN 0015-1831.
Velek, Josef: (překlad), J. M. Welsh, Brát důsledky vážně. Námitky vůči humanitární intervenci. Filosofický časopis. Ročník 56, č. 6, 2008, s. 833-855 ISSN 0015-1831.
Velek, Josef: (překlad), H. Shue, Omezování suverenity. Filosofický časopis. Ročník 56, č. 6, 2008, s. 811-832 ISSN 0015-1831.
Velek, Josef: (překlad), J. Flynn, Human Rights, Transnational Solidarity, and Duties to the Global Poor. In: M. Hrubec (ed.), Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. Praha, Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, sv. 28. Praha 2008, s. 135-177. ISBN 978-80-7007-282-0.
Velek, Josef: David Miller o nacionalismu a globální spravedlnosti. Úvod. Filosofický časopis 2007, 1, s. 39-41.
Velek, Josef: David Miller a principy globální spravedlnosti. Filosofický časopis 2007, 1, s. 77-95.
Velek, Josef: (recenze): Frank I. Michelman – Alessandro Ferrari: Polemika o ústavě. Editor: Marek Hrubec. Přeložili R. Baroš, J. Rovenský a O. Vochoč. Praha, Filosofia 2006. 135 s. In: Filosofický časopis 20007, 2, s. 273-276.
Velek, Josef: (překlad) David Miller, Etický význam národnosti. Přeloženo z anglického originálu Miller, D., The Ethical Significance of Nationality. Ethics, 98, July 1988, s. 647-662.
Velek, Josef: (překlad) Cecile Fabreová, Globální egaliltarismus: neobhajitelná teorie spravedlnosti? Přeloženo z anglického originálu Fabre, C., Global Egalitarianism: An Undefensible Theory of Justice? In: Bell, D.A./de-Shalit, A. (eds.), Forms of Justice. Critical Perspectives on David Miller´s Political Philosophy. Oxford, Roman and Littlefield Publishers, Inc. 2003, s. 315-331
Velek J., „F.I. Michelman, A. Ferrara: Polemika o ústavě". In: Filosofický časopis 2006, č. 6, s. 27-30
Velek, J., „D. Miller: Etický význam národnosti". Přeloženo z Miller, D., The Ethical Significance of Nationality. Ethics 98, July 1988, s. 647-662. Filosofický časopis 1/2007, rubrika Téma s názvem „D. Miller o nacionalismu a globální spravedlnosti", v tisku.
Velek, J., „C. Fabre: Globální egalitarismus. Neobhajitelná teorie spravedlnosti?". Přeloženo z táž, Global Egalitarianism. An Undefensible Theory of Justice? In: Bell, D. A./de-Shalit, A. (eds.), Forms of Justice. Critical Perspectives on David Miller´s Political Philosophy. Oxford 2003, s. 315-331. Filosofický časopis 1/2007, rubrika Téma s názvem „D. Miller o nacionalismu a globální spravedlnosti", v tisku.
Velek, Josef: D. Miller o principech globální spravedlnosti, 21 s. Filosofický časopis 1/2007, rubrika Téma s názvem „D. Miller o nacionalismu a globální spravedlnosti", v tisku.
Velek, Josef (ed.): Axel Honneth, Sociální filosofie a postmoderní etika, Praha, Filosofia (1996).
Velek, Josef (ed.): Spor o liberalismus a komunitarismus, Praha, Filosofia (1996).
Velek, Josef (ed.): Etika autonomie a autenticity, Praha, Filosofia (1997).
Velek, Josef (ed.): Spor o spravedlnost, Praha, Filosofia (1997).
Dále je autorem řady článků, které se zabývají analogickými problémy.

19-09-2014 11:14:36