Suša

PhDr. Oleg Suša CSc.

Zaměřuje se na analýzu obecně sociologických a ideologických aspektů soudobé globalizace a na kritické zkoumání z hlediska komplexní povahy globalizačních procesů. Podílí se na koncipování a promýšlení alternativní konceptualizace nerovností a nespravedlností ve směru kultivace globálních dialogických vztahů mezi globálním severem a globálním jihem a mezi západními a ne-západními koncepcemi formování planetární či globální společnosti. Připravuje monografickou studii "Soudobá globalizace, teorie, sociální změna".

Adresa: Centrum globálních studií, Jilská 1, 110 00 Praha 1, 2. patro, kancelář č. 209a

E-mail: susa (et) site.cas.cz

Bibliografie

 

Vybraná díla:

Suša, Oleg, Sťahel, Richard: Enviromentální devastace a sociální destrukce. Filosofia, Praha 2016, 258s., ISBN 978-80-7007-452-7
Suša, Oleg: From Civilizational Crisis to Revolutionary Transformation? Social Transformations and Revolutions: Reflections and Analyses. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016 (Arnason, J.; Hrubec M.)
Suša, Oleg: Lidský potenciál: naděje, podmínky, paradoxy. Emancipace individua, či kapitálu? Podzim postmodernismu: teoretický výzvy současnosti. Praha. Filosofia, 2016, s. 85-98. ISBN 978-80-906381-0-5
Suša, Oleg: K založení kritické teorie globální společnosti a politiky. In: Solík, Martin: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Polemika. Filosofka, Veda Praha, Bratislava 2015, s. 171-194.
Suša, Oleg: Hledání smyslu politiky v globální rizikové civilizaci. Ohlédnutí za dílem Ulricha Becka, Politologická revue, č. 1, 2015, str. 6-10

17-04-2014 13:12:01