vydana knihy

Vydané knihy

 Členové Centra globálních studií vydali v posledním období v různých nakladatelstvích knihy a tematická čísla. Tento seznam zahrnuje tituly v českém a anglickém jazyce, s výjimkou titulů publikovaných v ediční řadě "Filosofie a sociální vědy" uvedených níže. 


edicni rada 

Edice Filosofie a sociální vědy

 Ediční řada "Filosofie a sociální vědy" vychází v nakladatelství Filosofia. Zaměřuje se na transdisciplinární zkoumání na pomezí sociální, politické a morální filosofie na jedné straně a sociologie, politologie a dalších sociálních věd na straně druhé. Rozvíjí kriticky orientovanou sociální a politickou teorii prostřednictvím rozborů významných obecných i aktuálních témat z hlediska různých progresivních interpretací. Ediční řadu vede Marek Hrubec ve spolupráci s Olegem Sušou a Martinem Brabcem.


novinky

Novinky 

Reportáž o základním příjmu ve světě. TV Nova, 30. 3. 2021

Oliver Decker, Christoph Türcke (eds.): Autoritářství, Filosofia 2020

Sandel, Michael: Jak trhy vytlačují morálku, Filosofia, 2020

Marek Hrubec, Martin Brabec: Videorozhovory o základním příjmu, TV Nova, září 2020

Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský. Filosofie a ohrožená Země. Filosofia, 2020

 Marek Hrubec a kol. Tematické číslo "Pandemie v makroregionech světa". Philosophica critica č. 1,  roč. 6, 2020.

Ťiang Čching. Konfuciánský ústavní systém. Filosofia, 2020 

Miroslav Pauza. Idea strukturální demokracie. Filosofia, 2019 

Thomas Allmer. Kritická teorie a sociální média. Filosofia, 2019