Albert Kasanda, PhD.

20200418 141206

Albert Kasanda je vědeckým pracovníkem v Centru globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Zaměřuje se především na africkou sociální a politickou filosofii.

Poslední publikace:

anglicky: Kasanda, A. Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates, and Challenges. Routledge, 2018

česky: Kasanda, A. Současná africká sociální a politická filosofie: trendy, diskuse a výzvy. Praha, Filosofia, v tisku (2018).