Kreuzzieger

RNDr. PhDr. Milan Kreuzzieger, PhD.

Věnuje se otázce interkulturních vztahů a interpretaci kultur v globálním kontextu ze společenského a politického hlediska, se zaměřením na vizuální studia a proměny identit v globálních souvislostech.

Adresa: Centrum globálních studií, Jilská 1, 110 00 Praha 1, 2. patro, kancelář č. 207a

E-mail: milan.kzz (et) centrum.cz

Bibliografie

 

11-09-2014 13:41:55