Kohák

Prof. Erazim Kohák, PhD.

Prof. Kohák se věnuje především morální filosofii a etice životního prostředí. Metodologicky vychází z Husserla [viz pojem Wertnehmung v Ideen II]. Svůj filosofický úkol chápe v duchu pozdějšího Masaryka jako průběžné hledání představy o smyslu našeho pobývání a obcování. Tento úkol považuje za obzvlášť naléhavý v globálním věku, který jedinci otvírá obzory a tím ho jak osvobozuje, tak ochuzuje o tradiční vztahy a souvislosti, které určovaly jeho samozřejmé sebe-vědomí. Pokud se má množina jedinců stát soužitím ve svobodě a úctě, ne jen bezejmenný manipulovatelný dav, je nezbytné, aby se promýšlely sdílené i svérázné složky kulturní totožnosti, lidské, evropské i české.

Výběr z díla:

Kohák, E., Člověk, dobro a zlo (Praha, Ježek, 1993).

Kohák, E., Průvodce po demokracii (Praha, SLON, 1997).

Kohák, E., Orbis bene vivendi (Praha, Junák, 2001).

Kohák, E., Zelená svatozář (Praha, Sociologické nakladatelství, 1998).

Kohák, E., Svoboda, svědomí, soužití (Praha, Sociologické nakladatelství, 2004).

Kohák, E., Zorným úhlem filosofa (Praha, Ježek, 2004).

Kohák, E., Domov a dálava (Praha, Filosofia, 2009).

Kohák, E., Oheň a hvězdy. Filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody (Praha, Sociologické nakladatelství, 2016).

 

Bibliografie

 

 

11-09-2014 13:39:53