Bibliografie

PhDr. Erazim Kohák, PhD.

Kohák, Erazim: Filosofie morálního lidství, Filosofický časopis, roč. 64, č.2 (2016), s. 2173-282, ISSN 0015-1831
Kohák, Erazim: Profesoru Ladislavu Tondlovi, Teorie vědy. Roč. 36, Suppl. (2014), s. 275-283 ISSN 1210-0250
Hála, V.; Kohák, E.; Kolářský, R.; Palovičová, Z.; Smreková, D.: Morální odpovědnost a její aspekty. Praha: Filosofia, 2013, 163 str. ISBN 978-80-7007-412-1
Kohák, Erazim: Evropa: pohled z výšin čistého rozumu. In: Jürgen Habermas,
K ustavení Evropy. Praha,Filosofia, 2013, ss. 187-196.
Kohák, Erazim: Česká filosofie z druhé strany Šumavy. In: Bendová, M., Borovanská,
J., Velvodová, D. (eds), Filosofie v podzemí, filosofie v zázemí. Praha. Filosofia pro Nomádva. 2013. ss. 242-248.
Kohák, Erazim: Počet našich let. Filosofický časopis roč. 61, č. 3 (květen 2013) s. 397-414.
Kohák, Erazim: Vzpomínky z počátků polistopadového věku. In: Bendová, M., Borovanská,
J., Velvodová, D. (eds), Filosofie v podzemí, filosofie v zázemí. Praha. Filosofia pro Nomádva. 2013, ss. 370-377.
Kohák, Erazim, (ed.): Hledání české filosofie: Soubor studií. Praha. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 2/2012. ISBN 978-80-7007-388-9. s. 385.
Kohák, Erazim: Hledání české filosofie. In: Kohák, E. (ed.), Hledání české filosofie:
soubor studií. Praha, Mimořádné číslo Filosofického časopisu 2/2012, str. 13-34.
Kohák, Erazim: Kde končí svět. In: Cílek, V., Tři svíce za budoucnost, Praha,
Novela Bohemica, 2012; str. 36-44.
Kohák, Erazim: „Občané království božího". In Bezdíček, V., Černovský, P. a Ujfaluši, R.,
Odkaz naděje: Martin Luther King, jr., Vybrané články a projevy (Praha, Sociologické
nakladatelství, 2012; 327 stran, ISBN 978-80-7419-105-3) s. 12-21.
Kohák, Erazim: „Svoboda? Bez spravedlnosti a solidarity to nejde". In: Rovenský, J. a kol., Krize a politické křižovatky, (Praha, Filosofia, 2012, 220 stran, ISBN 978-80.7007-370-4), s. 13-30.
Kohák, Erazim: Zamýšlení nad třetím vydáním. In Šmajs, J., Ohrožená kultura, Brno, Masarykova Universita, 2011, s. 15-21. ISBN978-80-210-5425-7.
Kohák, Erazim: „Hledání Jana Patočky", Filosofický časopis roč. 58, č. 6 (prosinec 2010) str. 909-918. ISSN 0015-1831-46542.
Kohák, Erazim: Výzvy věku a odvaha k pravdě. In: Ondřej Ruml, Člověče, kde jsi? Benešov, EMAN, 2010, ISBN978-80-86211-73-2, str. 85-94
Kohák, Erazim:. Babylonský syndrom české levice. in: Bureš, J. a kol., Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009. Plzeň, Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-294-3; str. 11-16.
Kohák, Erazim: „After the Revolution" in: Bažant, J, Bažantová, N., Frances Starn, eds., The Czech Reader: History, Culture, Politics. Recense Kirk, R. a Starn, O.; Durham and London, Duke University Press, 2010, ISBN 978-0-8223-4794-1; str. 493-499.
Kohák, Erazim: „Hitler a Němci, Stalin a Češi", Listy, roč. 41 č. 1 (leden 2011) ss. 53-57. ISSN 1210-1222.
Kohák, Erazim: „28. říjen?!" Literární noviny roč. 22, č. 43 (27.10.11) ss. 14-15. ISSN 1210-0021. Kohák, Erazim: „Hodnoty českých dějin" v: Mozga, T., Česká vize 2009, Brno: Dialog Centre, 2. vyd. 2011, ISBN 078-80-254-9362-5, str. 80-81
Kohák, Erazim: „Nemám iluze, ale neztrácím naději", Revue Vita nostra, časopis 3. LF FF UK, 3/2011 (říjen 2011) str. 4-10. ISSN 1212-5083
Kohák, Erazim, Skalický, K.: „Naděje soudu", Listy (ISSN 1210-1222) roč. 40, č. 6, str, 8-13
Kohák, Erazim: „Úvod: Příroda kreslená slovem" in Ladislav Haňka, Být bláznem božím aneb v zamyšlení se skicákem v lese a u vody (bibliofilie), Praha, Bonaventura, 2005. 120 str. ISBN 80-85197-46-4. Str. 5-6.
Kohák, Erazim: „Krádež roku: Nechala si soc. dem. ukrást křesťanská témata?" Literární noviny roč. 22, č. 10, str. 7. ISSN 1210-0021.
Kohák, Erazim: „S klapkou na levém oku", Literární noviny roč. 22, č. 28 (14-7-2011) ss. 1, 10 a 11. ISSN 1210-0021.
Kohák, Erazim: „Hledání Jana Patočky", Filosofický časopis roč. 58 č. 6 (prosinec 2010) str. 909-918. ISSN 0015-1831-46542.
Kohák, Erazim: „Výzvy věku a odvaha k pravdě" in: Ondřej Ruml, Člověče, kde jsi? Benešov, EMAN, 2010, ISBN 978-80-86211-73-2, str. 85-94.
Kohák, Erazim:. „Babylonský syndrom české levice" in: Bureš, J. a kol., Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009. Plzeň, Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-294-3; str. 11-16.
Kohák, Erazim: „Zamýšlení nad třetím vydáním" in Šmajs, J., Ohrožená kultura, Brno, Masarykova Universita, 2011. ISBN978-80-210-5425-7; str 15-21.
Kohák, Erazim: Domov a dálava, 2. rozšířené vydání. Praha. Filosofia 2010. 422 s. ISBN 978-80-7007-340-7.
Kohák, Erazim: Svoboda svědomí soužití, 2. vydání. Praha. Sociologické nakladatelství SLON 2010. 214 s. ISBN 978-80-86429-35-9.
Kohák, Erazim: „Doom and democracy: An Essay in Political Soteriology", Human Affairs Vol. 20, No. 2, 2010, str. 95-107. ISSN 1210-3055.
Kohák, Erazim: Filosofie ve tvorbě české národní totožnosti. In: KOHNOVÁ, J. (ed.). Multikulturalita v dějinách a v dějepise : XXII. letní škola historie: sborník přednášek. Praha. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. 9-25 s. ISBN 978-80-7290-412-9.
Kohák, Erazim: Consequences of Phenomenology. In: Urban, P. (ed). Geburt der Phänomenologie: Edmund Husserl zu Ehren. Sonderband der Filosofický časopis 2010/1. Praha. Filosofia, 2010. 167-180 s. ISBN 978-80-7007-337-7.
Kohák, Erazim: Martin Luther King: teorie a praxe občanské ne-poslušnoti. In: Hrubec, Marek: Martin Luther King proti nespravedlnosti. Praha. Filosofia 2010. s. 21-32. ISBN 978-80-7007-334-6.
Kohák, Erazim: Kopí dona Quijota. Praha, Nakladatelství Ježek 2010. 260 s. ISBN80-85996-41-3.
Kohák, Erazim: „Ještě k výkladu novodobých českých dějin" Literární noviny roč. 21, č. 1. str. 3.
Kohák, Erazim: „Křesťané v politice" Literární noviny roč. 21, č. 2. str. 13-14.
Kohák, Erazim: „Co dluží básník národu?" Literární noviny roč. 21, č. 9, str. 11.
Kohák, Erazim: „Člověk Masaryk: Od myšlenky k činu" Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. ISSN 1210-1222. Č. 5, str. 10-17.
Kohák, Erazim: Domov a dálava: Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení. Praha. Filosofia, 2009. 370 s. ISBN 978-80-7007-293-6.
Kohák, Erazim: Globalizace: O lidský smysl nelidského fenoménu. Filosofický časopis 56 (2008/6), s. 909-919. ISSN: 0015-1831.
Kohák, Erazim: Co je to ekologická etika? In: Dlouhá, J. a kol., Vědění a participace. Carolinum Praha, 2009, s. 37-42. 226 s. ISBN: 978-80-246-1656-8.
Kohák, Erazim: Český pokrok, ekologická realita. Literární noviny 20.5 (26.I.2009) s. 1, 8 9. ISSN: 1210-0021.
Kohák, Erazim: Křesťanská filosofie? Salve: Revue pro teologii a duchovní život. 19.2 (209), s. 23-25. ISSN: 1213-6301.
Kohák, Erazim: Jde o rozdíl mezi sobectvím a sociální solidaritou (Rozhovor). Literární noviny 20.4 (26.I.2009) s. 8. ISSN: 1210-0021.
Kohák, Erazim: Ekologie: Konec Masarykova optimismu? Listy (ISSN 1210-1222) 39.1 (12.2.09) s. 20-22.
Kohák, Erazim: Myšlení národa, Právo 19.66 (19.3.09) Příloha Salon 1-3. ISSN: 1211-1219.
Kohák, Erazim: „Socani": Malé dějiny jedné myšlenky. Literární noviny 20.13 (23.III.09) 7. ISSN: 1210-0021.
Kohák, Erazim: Vůle k dějinám. Salon 617. Právo 19.106 (7.5.2009) s. 1-3. ISSN: 1211-1219.
Kohák, Erazim: Vůle k dějinám, přetisk. Vita nostra revue [3LF UK Praha] 18.2 (1.7.2009). s. 4-7. ISSN: 1212-5083.
Kohák, Erazim: Všechno je jinak. Literární noviny 20.45 (2.11.09) s. 4. ISSN: 1210-0021.
Kohák, Erazim: Evropská demokracie a její krize, Literární noviny 20.48 (30.11.09). ISSN: 1210-0021.
Kohák, Erazim: Sdílené vzpomínky, reálie a naděje. Kulturní noviny 01.00 (12.11.09) s.1,9. Nulté číslo, dosud bez ISSN.
Kohák, Erazim: Demokracie a její krize. Literární noviny 20.49 (30. listopadu 2009) s. 12-13. ISSN: 1210-0021.
Kohák, Erazim: komentář: Jistota! Jistota? Právo 19.120 (25.5.09) 6. ISSN: 1211-1219.
Kohák, Erazim: Solidární pozdrav z Karlína, Romano hangos 11.7-8 (2.6.09) 2.
Kohák, Erazim: Potíž s křesťanstvím. Roverský kmen 12.60 (červen 2009) s. 37-38.
Kohák, Erazim: Hněv člověka, hněv politika, Právo roč. 19, č.160 (7.VII.09) 6. ISSN: 1211-1219.
Kohák, Erazim: Soc.dem. mezi ideálem a mocí, Právo 19.175 (29.7.09) 6. ISSN: 1211-1219.
Kohák, Erazim: Rozhovor s Erazimem Kohákem, Šumava 02/2009 (30.6.09) 26-27.
Kohák, Erazim: Rozhovor po internetu, Na dobré stezce: Duchovní rádce skautských oddílů č. 181 (říjen 2009), s. 1, 6-7.
Kohák, Erazim: Malé dějiny velké myšlenky, přednáška pro OVV ČSSD, 10. 3. 2009.
Kohák, Erazim: Víra a církev u T. G. Masaryka, přednáška pro Klimentský sbor Českobratrské církve evangelické, 12.3.2009.
Kohák, Erazim: Dějiny a kulturní totožnost, presentace na veletrhu Svět knihy Praha, 13.5.2009.
Kohák, Erazim: seminář: Dějiny a česká kulturní totožnost. Literární Šumava, konference Svazu knihovníků a informačních pracovníků, Horažďovice 21.-23.5.2009
Kohák, Erazim: Lesk a bída demokracie, přednáška pro Gymnázium Vincenta Májovského v Novém městě na Moravě, 23.10.2009.
Kohák, Erazim: Křesťan v politice, tři semináře k námětu pro FS CČE tamtéž, 22.-24.10.2009.
Kohák, Erazim: Filosofie Jana Patočky", proslov u příležitosti čestného občanství J.Patočkovi v Turnově, 28.10.2009.
Kohák, Erazim: Otázka sociální a otázka národnostní dnes, přednáška pro Olomoucké vzdělávací sdružení, 23.11.2009.
Kohák, Erazim: Konference 1989: Nedokončený projekt. 30.11.2009. Pořádá Masarykova demokratická akademie ve spolupráci s místopředsedou PS PČR. Příspěvek v panelu.
Kohák, Erazim: Hněv spravedlnosti nečiní, kázání a bohoslužby ČCE u Klimenta 5.7. 2009.
Kohák, Erazim: My že jsme ta sůl země? Kázání a bohoslužby ČCE u Klimenta 2.7. 2009.
Kohák, Erazim: Hearth and Horizon: Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy. Praha, Philosophia, 2008, ISBN 978-80-7007-285-1.
Kohák, Erazim: Kopí Don Quijota. Vita nostra revue roč. 17, č. 1 (Apríl 2008) s. 80-101. ISSN 1212-5083.
Kohák, Erazim: Důležitá slova ve věku vyprázdněných hesel. Literární noviny roč. 19, č. 15, (7.IV.2008) s. 3. ISSN 1210-0021.
Kohák, Erazim: Praxe občanské neposlušnosti. Literární noviny roč. 19, č. 16 (14.4.08) ss 1,8. ISSN 1210-0021.
Kohák, Erazim: Ideální by byl svět... Zpravodaj Šeberov Hrnčíře (ev. č. MK ČR E 16863) 2/2008 s. 34-38.
Kohák, Erazim: Kdo jsme? Kam kráčíme? Salon literární příloha Právo 12.6.2006, str. 1-3.
Kohák, Erazim: Kvítko z čertovy zahrádky. Právo roč. 18, č. 215 (12.9.08) str. 6.
Kohák, Erazim: Pomatení z Mnichova. Právo roč. 18, č. 222 (20.9.2008) str.6.
Kohák, Erazim: Dva americké sny, Salon/Právo roč. 18. č. 243 (16.10.08) str. 1-3.
Kohák, Erazim: National Philosophy in a Global Age. Praha, Filosofia, 2008.
Kohák, Erazim: Národní filosofie v globálním věku. Praha, Filosofia, 2008.
Kohák, Erazim: Úvod. In: Paul Spiegel, Co jsou židé? Přeložila ing. Eva Dobšíková. Brno: Doplněk, 2007. S. 7-12.
Kohák, Erazim: In memoriam: Richard Rorty. Filosofický časopis 55, 4:330-334 (2007).
Kohák, Erazim: Významy a vrtochy Wesen, Reflexe 16, 32:65-74 (2007).
Kohák, Erazim: Zdar a nezdar národní filosofie. Filosofický časopis 55, 3:441-455 (2007).
Kohák, Erazim: Regard de Jan Patočka sur T.G.Masaryk. In: Alain Soubigou,Tomáš G. Masaryk: un intellectuel européen en politique. Paris, Institut d´études slaves, 2007: 211-219.
Kohák, Erazim: Čeští evangelíci, otevřený svět. In: Ondřej Macek, Zpytování: studie a eseje k evangelické identitě. Středokluky, Zdeněk Susa, 2007. Str. 90-94.
Kohák, Erazim: Of Reason, History, Freedom. In: Sondra Myers, ed., The Role of the University in Strengthening Democracy and the Culture of Interdependence. Praha, New York University in Prague, 2007. Str. 5-7.
Kohák, Erazim: Politické programy očima víry. In: Karel Matouš, ed., Náboženství a sociální společenství. Brno: Doplněk, 2007.
Kohák, Erazim: Sociální demokracie na hraně dějin. In: Marek Hrubec a Miloš Bárta, Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí. Brno, Doplněk, 2006. Str. 176-189 (13 str).
Kohák, Erazim: Lokální a místní, globální a světové. dvd vydalo CGS FlÚ AV ČR. Původně zvaný referát na konferenci Filosofie a sociální vědy. Centrum globálních studií FlÚ AV ČR. 29.11.-1.12.2006. Praha.
Kohák, Erazim: Ekologické povědomí: třetí rozměr. Veronica 21, 1:1-4 (2007).
Kohák, Erazim: Život ve svobodě, život v pravdě. Salon 17, 3:1 a 4 (2007).
Kohák, Erazim: O kořenech evropské totožnosti. Mosty 16, 2:3 (2007).
Kohák, Erazim: Pravda a usmíření. Listy 37, 2:14-17 (2007).
Kohák, Erazim: Masaryk dnes: všechno je jinak. Salon 17, 57:1-4 (2007).
Kohák, Erazim: Pravda a usmíření. Listy 37, 2:14-17 (2007).
Kohák, Erazim: Růže pro Dobrovského, Literární noviny 18, 30:8 (2007).
Kohák, Erazim: Signály ze země OZ. Salon 17, 34:3 (2007).
Kohák, Erazim: Zlatokop, osel a poslanec. Trend 14, 8:2 (2007).
Kohák, Erazim: Dobrou noc, majore Gagarine! Vita nostra 16, 3:17-21 (2007).
Kohák, Erazim: Setkávání s židovstvím. Praha: Židovské muzeum, 2006, s. 41-50. ISBN 80-86889-27-0.
Kohák, Erazim: Filosofie bez teologie – svět bez Boha? Brno, CDK/Jihočeská Univerzita, 2005, s. 23-32. ISBN 80-7325077-2.
Kohák, Erazim: Podivné přátelství positivismu a fenomenologie v českém myšlení. Filosofický časopis roč. 54, č. 5 (říjen 06) s. 648-654.
Kohák, Erazim: Má se církev angažovat v politice? Literární noviny 17.8 (20.II.06) str. 9.
Kohák, Erazim: Má KDU-ČSL budoucnost? Listy 36.1 (16.II.06) str. 12-13.
Kohák, Erazim: Má Evropa „duši"? Salon, 30. srpna 06, s. 3.
Kohák, Erazim: O síle, bezpečí a sílech. Salon, 7. prosince 06, s. 3.
Kohák, Erazim: Vajíčka ve staniolu, Mosty 14.6 (00.4.06) str.1.
Kohák, Erazim: Laudatio Jiří Vančura, Mosty roč.14 č.4 (14.2.06). s. 5.
Kohák, Erazim: Až se bude psát 2006, Mosty roč. 14, no.1 (3.1.06), s. 3.
Kohák, Erazim: Život, vzor boj, Vita nostra revue, rčc. 14, č. 2, (červen 2006) s. 24-25.
Kohák, Erazim: Je Brusel nová Moskva? Konec konců, 3(10).3, (24.7.06) str. 5.
Kohák, Erazim: Když nejde o život, Perspektivy roč. 1. č. 1 (květen 2006) s. 1.
Kohák, Erazim: Změní se Amerika? Perspektivy roč. 1, č.2 (říjen 2006) s. 1-2.
Kohák, Erazim: Ohlédnutí za 28.X.: Kokardy? Jásot?? Na praporu prapor??? Trend sv. 13, 4. 9 (listopad 2006) str. 2.
Kohák, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití: Kapitoly z mezilidské etiky (2004).
Kohák, Erazim: Zorným úhlem filosofa (2004).
Kohák, Erazim: Dary noci (2003).
Kohák, Erazim: Orbis bene vivendi (2001).
Kohák, Erazim: Poutník po hvězdách (2001).
Kohák, Erazim: Hesla mladých svišťů (1999, 3.vyd, 2003).
Kohák, Erazim: The Green Halo: A Bird's Eye View of Ecological Ethics (1999).
Kohák, Erazim: Zelená svatozář: Kapitoly z ekologické etiky (1998, 3. vyd. 2002).
Kohák, Erazim: Průvodce po demokracii (1997).
Kohák, Erazim: Hesla Erazima Koháka (1995, 1999).
Kohák, Erazim: Člověk, dobro a zlo (1994, 2000).
Kohák, Erazim: Život v pravdě a moderní skepse (1994, 1999).
Kohák, Erazim: Jan Patočka: Works and Writings (1989).
Kohák, Erazim: The Embers and the Stars (1982).
Kohák, Erazim: Idea and Experience (1978).
Kohák, Erazim: Národ v nás (1978) a další.
Překlady knih:
Edmund HUSSERL, Ideen II (2005).
Jan PATOČKA, Body, Community, Language, World (1998).
Jan PATOČKA, Introduction to Husserl's Phenomenology (1998).
Jan PATOČKA, Heretical Essay in the Philosophy of History (1996).
Festschrift, Cohen and Tauber, Philosophies of Nature: Honoring Erazim Kohák (1998).

19-09-2014 11:57:55