Hrubec

Doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD.

Marek Hrubec vede Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR.

Detail

Doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD., je filosof a sociální vědec, který se zabývá sociální a politickou filosofií a globálními studiemi.

Studium
Studoval filosofii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 1996), včetně ročního stipendia v USA a kratších studijních pobytů ve Velké Británii a Německu. Doktorandské studium filosofie absolvoval na FF UK v Praze, včetně ročního stipendia na Oxfordské univerzitě a dalších kratších studijních pobytů ve Velké Británii (PhDr. 2001, PhD. 2001).

Vědecký výzkum

Zabývá se globálními studii, politikou a společností rozvojových zemí, zvláště v Subsaharské Africe, hlavně ve východní Africe, politickou filosofií a politickou ekonomií. V rámci zkoumání participace, demokracie, legitimity a spravedlnosti provádí analýzu kulturního, politického a sociálního zneuznání různých skupin obyvatelstva. Rozvíjí normativní teorii sociálního a politického uspořádání a studuje vztahy mezi kulturami a globální civilizací.

Publikace

Publikuje odborné články a knihy zaměřené na témata svého výzkumu a vede ediční řadu Filosofie a sociální vědy nakladatelství Filosofia, která se koncentruje na vydávání knih v oblasti sociální a politické teorie, v poslední době především s orientací na globální témata. Je členem redakčních rad časopisů: Human Affairs, Civitas, Filosofický časopis, Gender, rovné příležitosti, Philosophica.

Instituce

Vede Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Je rektorem East Africa Star University, jež poskytuje vzdělávání studentům z postkonfliktních a konfliktních zemích subsaharské Afriky, především z východní Afriky. Je členem Global Studies Association, International Political Science Association a dalších vědeckých organizací. V rámci aktivit UNESCO se zaměřuje na vědeckou diplomacii.

Pedagogická činnost a konference

Od roku 1997 přednášel na Katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2001 na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve spolupráci s kolegy z Německa, Itálie, Irska, USA a Mexika organizuje každý rok v květnu mezinárodní konferenci „Philosophy and Social Science". Ve spolupráci především s českými a slovenskými kolegy pořádá středoevropskou verzi této konference „Filosofie a sociální vědy" každý rok v listopadu. Přednášel na mnoha univerzitách v zahraničí: v EU, USA, Rusku, Číně, Indii, Indonésii, Jižní Koreji, Brazílii, Chile, Uruguayi, Ghaně, Burundi a dalších zemích.

Vybraná díla

Marek Hrubec, Arnason, Johann P. (eds.): Social Transformations and Revolutions (2016)
Marek Hrubec, Nythamar de Oliveira, Emil Sobottka, Giovani Saavedra et al. (2015). Recognition and Justice
Marek Hrubec: Tři dilemata globálního uznání: společnost, stát a bezpečnost, Filosofický časopis, č. 1, 2015
Marek Hrubec: Odjištěná společnost, Praha, Sociologické nakladatelství 2015
Marek, Hrubec: Ke kritické teorii globálních interakcí: zneuznání potřeb, Studia politica slovaca 2/2014
Marek Hrubec a kol. (2013). Kritická teorie společnosti. Český kontext
Marek Hrubec a kol. (2012). Etika sociálních konfliktů
Marek Hrubec (2011). Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky
Marek Hrubec, Miroslav Pauza, Josef Zumr a kol. (2011). Myslitel Karel Kosík
Marek Hrubec a kol. (2010). Martin Luther King proti nespravedlnosti
Marek Hrubec, ed. (2009). Between Islam and the West
Marek Hrubec a kol. (2008). Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů
Marek Hrubec, ed. (2008). Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy
Marek Hrubec, Phillippe Van Parijs, Martin Brabec (2007). Všeobecný základní příjem
Marek Hrubec, ed. (2005). Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie?
Marek Hrubec, ed. (2004). Globální spravedlnost a demokracie
Marek Hrubec, ed. (2004), Demokracie, veřejnost a občanská společnost

Adresa: Centrum globálních studií, Jilská 1, 110 00 Praha 1, 2. patro, kancelář č. 221a

E-mail: marek.hrubec(et)gmail.com

Bibliografie

 

06-04-2014 17:46:39