Hála

PhDr. Vlastimil Hála, CSc.

Věnuje se převážně etickým a ekologickým tématům v globálním kontextu. Zaměřuje se například na univerzalizaci hodnot, hodnotovou etiku, ekologickou etiku apod. Rovněž se zabývá staršími teoriemi, které byly zaměřeny podobným směrem (I. Kant, M. Scheler, N. Hartman).

Adresa: Centrum globálních studií, Jilská 1, 110 00 Praha 1, 2. patro, kancelář č. 202a

E-mail: halav (et) lorien.site.cas.cz

Bibliografie

 

Vybraná díla:

Hála, Vlastimil: Univerzalismus v pluralitním světě. K etické koncepci Ágnes Hellerové. Filosofia, 118 stran, v tisku
Hála, Vlastimil: Zemřela Katalin Neumerová. In: Filosofický časopis, 63, 2015. Č. 4, s. 630.
ISSN 0015-1831.
Hála, Vlastimil a kol. (Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský): Morální odpovědnost a její aspekty. Praha. Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy č. 47, 2013. 163 s. ISBN 978-80-7007-412-1.
Hála, Vlastimil: Autenticita a odpovědnost. K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové. In: Hála, V. a kol., Morální odpovědnost a její aspekty. Praha. Filosofia, 2013, s. 89-124. ISBN 978-80-7007-412-1. (Edice filosofie a sociální vědy. 47)
Hála, Vlastimil: Obrana „antropocentrismu". In: Sociální studia 1/2013, s. 63-73. ISSN 1214-813X.

 

17-04-2014 13:15:00