Hála

PhDr. Vlastimil Hála, CSc.

Věnuje se převážně etickým a ekologickým tématům v globálním kontextu. Zaměřuje se například na univerzalizaci hodnot, hodnotovou etiku, ekologickou etiku apod. Rovněž se zabývá staršími teoriemi, které byly zaměřeny podobným směrem (I. Kant, M. Scheler, N. Hartman).

Adresa: Centrum globálních studií, Jilská 1, 110 00 Praha 1, 2. patro, kancelář č. 202a

E-mail: halav (et) lorien.site.cas.cz

Bibliografie

 Hála, Vlastimil: Univerzalismus v pluralitním světě. K etické koncepci Ágnes Hellerové. Filosofia, 118 stran, v tisku

17-04-2014 13:15:00