"Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny"

Datum:
06.03.2014 - 06.03.2014
16:00
Místo konání:
Workshop
Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny
6. 3. 2014 od 16:00
Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
Celetná 20, č. 138 – naproti Modré posluchárně