Datum:
01.04.2009 - 01.04.2009
1030
Místo konání:
Centrum globálních studií, Akademie věd ČR
Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost v 1. patře