Datum:
23.10.2017 - 23.10.2017
14:00
Místo konání:
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1