Datum:
29.08.2008 - 29.08.2008
Místo konání:
Centrum globálních studií
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1
110 00 Praha 1