Akce

07.11.
2016
konference

Konference „Globální konflikty a lokální souvislosti“

Praha: 7–9. listopadu 2016
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1
Bratislava: 10.–11. listopadu 2016
Zasedací místnost děkana FF Univerzity Komenského
Gondova 2, Bratislava
13.04.
2016
9:00
konference

Mezinárodní konference „Překonávání globálních hrozeb“

Akademie věd ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
10.11.
2015

Konference "Sociální konflikty"

Akademické konferenční centrum, Akademie věd ČR
Husova 4a, Praha 1
20.05.
2015

Conference "Philosophy and Social Science "

Villa Lanna, V sadech 1, Praha 6
14.04.
2015

Conference „Transculturtal Communication and Media Art“

Smolenice, Slovakia
April 14 - 15, 2015
11.11.
2014

Konference na téma "Odpovědnost v době neodpovědnosti"

Česká část konference: 11. - 12. listopadu 2014, Akademické konferenční centrum, Praha 1
Slovenská část konference: 18. – 19. listopadu 2014, FF UK, Bratislava
07.04.
2014
18:00

Workshop "Postkoloniální myšlení"

Workshop
"Postkoloniální myšlení"
Pondělí 7. 4. 2014, 18 – 20 hod.
Akademické konferenční centrum, AV ČR, Husova 4a, Praha 1
06.03.
2014
16:00

Workshop "Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny"

Workshop
Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny
6. 3. 2014 od 16:00
Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
Celetná 20, č. 138 – naproti Modré posluchárně
04.11.
2013

Konference na téma "Revoluce a transformace"

4. - 6. 11. 2013, Akademické konferenční centrum, Praha
18. - 20. 11. 2013, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
06.05.
2013
16:00

Podkategorie