Akce

nova-kniha-contemporary-african-social-and-political-philosophy

Nová kniha "Contemporary African Social and Political Philosophy"

Albert Kasanda, Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges

Dr. Albert Kasanda z Centra globálních studií FLÚ AV ČR právě publikoval v britském nakladatelství Routledge knihu „Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges". Kniha bude později v tomto roce publikována rovněž v českém jazyce v nakladatelství Filosofia.

10.04.
2018
15:30
lecture

Lecture “Islamic Law in Modern Muslim states: The Situation in Pakistan”

Academic Conference Centre
Husova 4a, Prague 1

In Islamic Republic of Pakistan, as the name of the country suggests, Islamic law plays a significant role in every sphere of life. Why Islamic law is so significant in Pakistan? Is Pakistani law, which is based on Islamic law, compatible with modern notions of human rights? How does Pakistan implement obligations stipulated in modern international instruments? These are some of the questions that will be discussed by Syed Imad-ud-Din Asad, founding director of the UMT School of Law and Policy in Lahore.

 

Photo 1
Photo 2

24.05.
2018
15:00
kulatý stůl

Kulatý stůl na téma "čínsko-pákistánský ekonomický koridor"

Hlavní budova Akademie věd ČR, 1. patro, sál č. 108
Národní 3, Praha 1

Centrum globálních studií FLÚ AV ČR Vás zve na seminář (kulatý stůl) na téma „China-Pakistan Economic Corridor", na němž přednese přednášku dr. Kiran Hassan z London University. Čínsko-pákistánské ekonomické propojení usiluje o výrazné zkrácení globálních obchodních tras, aby některé z nich nemusely vést kolem celé Asie. Jedná se o projekt, který je součástí nové hedvábné cesty (Iniciativy pásma a cesty).

Program (PDF)

Foto 1
Foto 2

16.05.
2018
konference

Mezinárodní konference "Filosofie a sociální vědy"

Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Konference se soustředí na vzájemně propojená témata (1) populismu a „lidu", (2) migrace a hranic, (3) utrpení a kritiky, (4) protestu, (5) pravdy a politiky. Věnuje se tématům z interdisciplinárních a transdisciplilnárních perspektiv filosofie a sociálních věd. Konference se účastní přes 100 přednášejících z Německa, Itálie, Spojeného království, Švédska, Česka, Slovenska, Spojených států, Mexika, Brazílie a dalších zemí.

 

Program (PDF)

 

 

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

14.11.
2017
konference

Konference „Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství? Rozvojové cíle v éře globálních konfliktů“

Informační centrum OSN v Praze
a Akademické konferenční centrum AV ČR

Konferenci o udržitelném rozvoji organizuje Centrum globálních studií FLÚ AV ČR ve spolupráci s Oddělením Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrem OSN v ČR, pod záštitou UNESCO, v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti" Strategie AV21. Na akci vystoupí přednášející z České republiky a Slovenské republiky.

Program konference (PDF)

Fotogalerie z konference

23.10.
2017
14:00
konference

Konference „Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře“

Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Interdisciplinární konferenci na téma „Náboženství a sekularismus ve veřejné sféře" organizují Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Konference se bude zabývat vztahem mezi sekulárními, křesťanskými, muslimskými a hinduistickými perspektivami. Akce se koná při příležitosti vydání nové knihy „Náboženství a sekularita: Zápas o veřejný prostor", Ondřej Štěch (ed.).

 

Program (PDF)

 

 

15.06.
2017
14:00
workshop

Druhý workshop na téma Ideologie, propaganda a politický diskurz v současné Číně

Akademie věd ČR, místnost č. 206
Národní 3, Praha 1
17.05.
2017
9:00
konference
02.05.
2017
9:30
konference

Konference „Africa of the past, Africa of the future“

Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Podkategorie